Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

181/11 Avenue du Domaine
Forest, Bruxelles, 1190
Belgium

comprehensive-empowerment.jpg

Historie

Opgericht in 2005 door Michel Rozenberg, Comprehensive Empowerment werd geboren na meer dan 22 jaar commerciële ervaring en leadership ervaring en na observatie van leiders, verkopers, marketeers, business ontwikkelaars, aankopers, human resources bedienden en opleiders.

Terugkomende vaststellingen hebben de opportuniteit geboden om de manier waarop mensen nieuwe vaardigheden begrijpen, onthouden, opnemen en gebruiken, in het bijzonder soft skills, te herzien.

Dank zij een achtergrond van burgelijk ingenieur, heeft hij een gestructureerde, logische en gedifferentieerde benadering op punt gesteld voor verkoop, onderhandelingen, het beheer van persoonlijke doeltreffendheid, intermenselijke communicatie,...

Honderden animaties en faciliteringen later, in het Nederlands, Frans en Engels, in Belgïe en in het buitenland (Frankrijk, Nederland Luxemburg, Duitsland, Italië, Ierland, Gibraltar, Zwitserland, Oostenrijk, China, Verenigde Staten...), na individuen en groepen te hebben begeleid en bedrijven te hebben geadviseerd blijft Michel Rozenberg materiaal ontwikkelen, samenwerkingen en certificaten verveelvoudigen en mist geen opportuniteit onderwerpen toe te voegen om zijn lijst diensten te verbeteren en uit te breiden.

Certificaten en certificaten van aanwezigheid

  • Situationeel Leiderschap via Mailleux & Associates
  • Certified DiSC Trainer
  • Emotional Intelligence (Goleman)
  • Redelijk onderhandelen
  • Strategisch verkoop

Ze vertrouwen ons!