Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

181/11 Avenue du Domaine
Forest, Bruxelles, 1190
Belgium

comprehensive-empowerment.jpg

Onze methodologie

 

Onze activiteit berust op een aantal WAARDEN die we willen delen, doen leven en beleven:

  • Welwillendheid: we zijn er allereerst in het belang van anderen
  • Vertrouwelijkheid: wat wordt gedeeld blijft onder ons behalve als uitdrukkelijk gevraagd wordt.
  • Ethiek: we doen zaken rechtstreeks en met het "bewust" en "vrij" akkoord van de partijen
  • Coöperatie: we bouwen samen op
  • Bescheidenheid: we weten niet alles, we zijn in een doorlopend leer-en verbeteringsprocess

Dit is de sequentie die we  in facilitatie en in begeleiding gebruiken. Op die manier wordt onze filosofie : "Keep intuition and Instinct, Add structure and strategy" gerespecteerd. We gaan ervan uit dat de deelnemers weten, zonder altijd te weten dat ze weten. We stellen een gestructureerde en strategische benadering voor, om ervoor te zorgen dat ze op elk ogenblik weten waar ze zich in hun situatie bevinden en welke tools, modellen en technieken ze ter beschikking hebben. 

Om uw wachtwoord te krijgen,  stuur een e-mail naar info@comempower.com