Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

181/11 Avenue du Domaine
Forest, Bruxelles, 1190
Belgium

comprehensive-empowerment.jpg

Over ons

WIE ZIJN WE?

We zijn strategische interveniënten in persoonlijke en intermenselijke doeltreffendheid.

ONZE VISIE

Bijdragen tot de ontwikkeling van een ethische, respectvolle en productieve wereld

ONZE STRATEGIE

Met leidinggevenden en medewerkers op korte EN middlellange termijnen werken  aan de versterking van menselijke vaardigheden (persosnlijke en intermenselijke), aan het creëren van een reflex van samenwerking, aan het zoeken van de winst voor alle betrokken partijen (interne en externe) in de te ontwikkelen zaken

KERN VAARDIGHEDEN:

Leadership & Management ontwikkeling - Emotionele Intelligentie - Onderhandelen en Beïnvloeden - Change Management - Tactische en Strategische Verkoop - Stress, Tijd, Prioriteiten Management - Communicatie - Assertiviteit - Empathie - Publiek spreken - Business & New Business ontwikkeling - Sales Management - Executive coaching - Team Building - Conflict beheer - 180° & 360° assessments