Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

181/11 Avenue du Domaine
Forest, Bruxelles, 1190
Belgium

comprehensive-empowerment.jpg

Tip of the week NL

Verschil tussen voordeel en winst

Een voordeel is een algemene reden waarom verkopers denken dat aankopers 

zouden kunnen kopen.

Een winst is een situationeel voordeel. Het is noodzakelijk gebonden aan een 

specifieke persoon met specifieke behoeften en motivaties.