Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

181/11 Avenue du Domaine
Forest, Bruxelles, 1190
Belgium

comprehensive-empowerment.jpg

Welkom

Comprehensive Empowerment helpt u een ethische, respectvolle en productieve werkomgeving op te bouwen DOOR DE PERSOONLIJKE EN INTERMENSELIJKE DOELTREFFENDHEID VAN DE LEIDERS EN DE MEDEWERKERS TE VERSTEVIGEN.

KNEEPJE VAN DE WEEK

KNEEPJE VAN DE WEEK

Wordt uw bedrijf, uw ploeg geconfronteerd met grote menselijke uitdagingen?

Egoïsme, kwaadwilligheid, overdreven ego's
Demotivatie, afwezigheid van plezier
Afwezigheid, burnout, instorting
Interesse en waarde conflicten
Gierigheid, machtspelletjes, manipulatie
 

Heeft u tenminste een keer JA geantwoord, dan kunnen we u helpen!

 Door de wijsheid et de intellengentie van emoties te gebruiken
 Door te beïnvloeden zonder te manipuleren
 Door voordelige overeenkomsten te sluiten voor iedereen
 Door anderen te inspireren en te mobiliseren

Door op een respectvolle en assertieve manier te communiceren en door op een ethische en doeltreffende manier te werk gaan, zal uw impact op uw omgeving drastisch toenemen .


OPLOSSINGEN STABILISEREN

U wenst afstand te nemen van uw werk maar U weet niet waar te beginnen. U bent bereid naar iemand anders te luisteren.

IDEËN GENEREREN

U wenst afstand te nemen van uw werk, uw resultaten, uw successen, uw vaardigheden, uw uitdagingen, uw moeilijkheden, uw opportuniteiten, uw volgende stap?

KENNIS OVERDRAGEN

Er zijn workshops beschikbaar in commerciële technieken, communicatie, leiderschap en menselijke en intermenselijke doeltreffendheid. 

 

Ik wil er meer over weten: